Zdzisław Beksiński (1929–2005), Bez tytułu, 2 połowa lat ’90. XX w.

Zdzisław Beksiński (1929–2005), Bez tytułu, 2 połowa lat ’90. XX w.
cena wywoławcza
~23 EUR
niesprzedana
~46 EUR
Pozycja posiada cenę rezerwową

grafika - fotomontaż komputerowy/papier, 60 x 80 cm

nieoprawiona
twoje notatki

brak