Wlastimil Hofman (1881-1970), Chrystus w czasie 40-dniowego postu, Kusiciel namawiający do odstąpienia od postu, 1934

Wlastimil Hofman (1881-1970), Chrystus w czasie 40-dniowego postu, Kusiciel namawiający do odstąpienia od postu, 1934
cena wywoławcza
~6 451 EUR
cena końcowa
~8 294 EUR
Dodatkowe opłaty
+5% / 3% Droit de suite

olej/płyta, 68 x 21 cm

sygnowany i datowany. l.g.: "1934/Wlastimil Hofman"
twoje notatki

brak